Home » Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY & DISCLAIMER
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Skyshoots. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het offerteformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het formulier worden overgemaakt, door Skyshoots (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het offerteformulier. Op de website van Skyshoots zijn een aantal cookies geplaatst met als enig doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met Skyshoots.Als u het niet eens bent met de manier waarop Skyshoots uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Telefoon +32 (0)2 274 48 00. E-mail: dpo@adp-gba.be
INHOUD
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Skyshoots enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
AANSPRAKELIJKHEID
Skyshoots kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
INTELLECTUELE EIGENDOM & COPYRIGHT
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Skyshoots. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Skyshoots is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skyshoots. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.
LOGBESTANDEN
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Skyshoots beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Skyshoots enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Skyshoots maakt geen analyses van de IP adressen.
COOKIES
Skyshoots.be maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Skyshoots verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers via Google Analytics.

– Skyshoots heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
– De gegevens zijn versleuteld en worden anoniem verwerkt.
– ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.
– De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
VEILIGHEID
Op de website van Skyshoots zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email-adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij DB-Drones werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar koen@skyshoots.be.
LINKS
De website van Skyshoots bevat links naar andere sites. Skyshoots oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Skyshoots het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Skyshoots heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.
MELDINGEN EN AANPASSINGEN
Skyshoots behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.
DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Voor meer informatie kan u terecht op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger 
Scroll naar boven